Trainingsaanbod « Training & Certificering
PRINCE2® Professional

Overzicht van de evaluatie

De PRINCE2® examens bestaan uit PRINCE2® Foundation en Practitioner.
Kandidaten die beide hebben behaald stellen zich dan de vraag: “Wat komt er nu?”

Ook organisaties (b.v. HR professionals en Programme Managers) stellen zich regelmatig de vraag hoe zij de werkelijk uitmuntende, of mensen met een hoog potentieel, kunnen onderscheiden van de overige projectleden. Voor veel organisaties is het beantwoorden van die vraag cruciaal, wie kan er echt projecten opleveren binnen onze gecontrolleerde omgeving.
Dat is waar de PRINCE2® Professional beoordeling kan helpen!

De PRINCE2® Professional kwalificatie test of een individu in staat is om een project echt te managen in plaats van enkel de theorie. Het vereist dat het individu samenwerkt met anderen, werkt binnen strakke deadlines, producten oplevert, zijn/haar inzichten rechtvaardigt, anderen overtuigt, en in staat is om betrouwbare probleemoplossingen te identificeren, alsook de plannen om deze te ondersteunen.
Om dit te testen verplaatst de PRINCE2® Professional kwalificatie zich buiten de grenzen van de PRINCE2® methode en syllabus, en omvat wereldwijd erkende projectmanagement competenties.

De PRINCE2® Professional kwalificatie vormt de volgende stap in het ontwikkelingspad voor gekwalificeerde PRINCE2® Practitioners die wensen aan te tonen en erkend te worden voor hun bekwaamheid om PRINCE2® projecten te managen.

Deze kwalificatie is geen opleiding en er wordt ook geen training voorzien! Er dient ook rekening te worden gehouden dat het beoordelingsproces sterk afhankelijk is van een goed kennisniveau van gestructureerd projectmanagement van alle kandidaten.

Basisvoorwaarden & Doelgroep

De PRINCE2® Professional kwalificatie is geschikt voor individuen die willen laten zien dat zij over meer dan alleen PRINCE2® kennis beschikken, en ook effectief een niet-complex project kunnen managen over zijn hele levenscyclus.

De PRINCE2® Professional kwalificatie is daarom geschikt voor:
Projectmanagement consultants
Project Managers
Project coördinatoren
Team Managers in grotere projecten

Geschikte kandidaten hebben ervaring in het managen van niet-complexe projecten of als teamlid van een meer complex project. Kandidaten die een PRINCE2® Professional willen bijwonen dienen te zijn geslaagd voor het PRINCE2® Practitioner examen.

Inhoud van de evaluatie

De PRINCE2® Professional kwalificatie beoordeelt de bekwaamheid van een kandidaat om een niet-complex PRINCE2® project te managen doorheen alles aspecten van de projectlevenscyclus. De kwalificatie is niet ontworpen om alle competenties als Project Manager te beoordelen, daar dit niet mogelijk is buiten de context van de projectomgeving. Het is een beoordeling op een bepaald moment in een specifieke, enigszins kunstmatige, maar over het algemeen realistische omgeving.

De kennis en het toepassen van onderstaande prestatiecriteria dient door de kandidaat te worden aangetoond:
Opstellen van de Project Product Description
Opstellen van de Business Case op hoofdlijnen
Ontwerpen van de structuur van het projectmanagementteam
Op maat maken van bedrijfsstrategieën
Uitvoeren van productgerichte planning
Toepassen van de risicomanagementprocedure
Toepassen van de communicatiemanagementprocedure
Project plannen
Business Case verfijnen
Opstellen van het Benefits Review Plan
Opstellen van een End Stage Report
Verzamelen van leerpunten
Opstellen van een Work Package
Toepassen van de issue- en wijzigingsprocedure
Plannen en uitvoeren van het Closing a Project proces
Opstellen van een End Project Report (incl. Lessons Report)
Relationele vaardigheden
Managen van teamprestaties
Managen van de eigen prestatie

Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat ze niet alleen hun PRINCE2® en projectmanagement kennis dienen aan te tonen, maar ook hun bekwaamheid om die kennis te gebruiken en toe te passen!

Materiaal voor de evaluatie

Kandidaten zullen een Quality Management System ontvangen van de voorbeeldorganisatie uit de case study, waarin de PRINCE2® managementproducten op hoofdlijnen worden beschreven (b.v. Business Case, Management Strategies en Work Packages.
Het gebuik van het PRINCE2® handboek tijdens de evaluatie is niet toegestaan!

Aanpak voor de evaluatie

De PRINCE2® Professional evaluatie vindt plaats in een Evaluatiecentrum, gehouden over 2½ dagen.
Alle kandidaten dienen reeds aanwezig te zijn de avond vóór dag 1 van het event. Gedurende de 2½ dagen krijgen kandidaten de mogelijkheid om hun bekwaamheid aan te tonen in het managen van een project gebruikmakend van de PRINCE2® methode, alsook het nodige bewijs te leveren van hun bredere competenties als Project Manager.

Er worden 3 methoden van evaluatie gebruikt tijdens de PRINCE2® Professional:
Groepsessies (b.v. samenwerken in een team om een project management team samen te stellen voor het project)
Een individuele schriftelijke oefening (b.v. om een Benefits Review Plan op te stellen)
Een one-to-one interview (b.v. een diepte interview van 20 minuten om uw bekwaamheid aan te tonen om bedrijfsstrategieën op maat te maken)

Elke kandidaat zal worden beoordeeld voor de 19 prestatiecriteria (hierboven vermeld) gebruikmakend van onderstaande schaal.
Niveau 0: Geen enkel relevant bewijs werd geleverd
Niveau 1: Basis bewijs, met een of twee direct relevante voorbeelden
Niveau 2: Goed bewijs, met drie of meer direct relevante voorbeelden
Niveau 3: Uitgebreid bewijs, met zes of meer direct relevante voorbeelden

Het beoordelen gaat niet over een kandidaat zijn/haar prestatie, maar over de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aangetoond door een kandidaat.

Certificering

Na voldoende bewijs te hebben verzameld van de bekwaamheid van een kandidaat zullen de Evaluatoren aanbevelen om de PRINCE2® Professional kwalificatie toe te kennen wanneer de kandidaat:
Minstens een beoordeling van 1 heeft behaald voor elk van de 19 prestatiecriteria, en
Een gemiddelde score van 1,6 heeft behaald over alle 19 prestatiecriteria.
Indien succesvol ontvangen kandidaten het internationaal erkend PRINCE2® Professional certificaat.

Practische details

De PRINCE2® Professional evaluatie vindt plaats in een Evaluatiecentrum, gehouden over 2 dagen en 1 avond. Alle kandidaten dienen reeds aanwezig te zijn de avond vóór dag 1 van de evaluatie.

Wilt u deze prestigieuze kwalificatie te behalen?

Onderstaande kalender geeft de geplande evaluaties voor de komende 6 maanden. Klik hier voor de volledige kalender.

Data Duur Event Evaluatie Regio Prijs (*)
Er werden geen open inschrijvingen gevonden.

(*) Alle prijzen zijn incl. licentierechten, evaluatiemateriaal en arrangementskosten en excl. 21% BTW.

Onze gerelateerde diensten

Training & Certificering » Trainingaanbod » Agile PM™ Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » Professional Scrum Master™
Training & Certificering » Trainingaanbod » PMP®/CAPM® Preparation
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Overview
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Foundation Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Practitioner
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Practitioner Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Examentraining
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Executive Overview
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Foundation Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Practitioner
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Practitioner Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Advanced Practitioner
Training & Certificering » Trainingaanbod » MoP® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » P3O® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » P3O® Practitioner
Consultancy » P3RM Implementatie » PRINCE2®
Consultancy » P3RM Implementatie » P3O®
Consultancy » P3RM Coaching » Project Managers
Consultancy » P3RM Coaching » Project Boards
Consultancy » P3RM Beoordeling » PRINCE2® Health check
Consultancy » P3RM Beoordeling » PRINCE2® Project Assurance

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over een PRINCE2® Professional evaluatie, gelieve contact op te nemen:
Neem contact op met onze evaluatie adviseurs per telefoon: +32 (0)53 417113, +32 (0)473 705907 of +32 (0)476 902733