Over ons « Home
Onze visie, missie en bedrijfswaarden

Onze visie

In de lokale markten en sectoren waarin pm4all actief is, willen we de referentie zijn betreffende geïntegreerde oplossingen
die het volledige scala van veranderinitiatieven ondersteunen.

Lokaal
Een nabije en persoonlijke aanpak voor onze Benelux klanten.
De referentie
De preferentiële en betrouwbare keuze voor klanten, partners en werknemers.
Geïntegreerde oplossingen
Een volledig aanbod voor de gehele cyclus van veranderinitiatieven - inclusief opleiding, ondersteuning, resources en tools.
Scala van veranderinitiatieven
Het ondersteunen van alle project-, programma-, portfolio- en risicomanagement activiteiten.

Onze missie

pm4all werkt samen met hun klanten aan een dienstverlening op maat, met als doel een kwaliteitsverbetering van hun project-, programma- en portfoliomanagement. Dit gebeurt ofwel door het geven van professionele training en ondersteuning van de eigen mensen of door gebruik te maken van hun eigen interimmedewerkers voor consultancy-opdrachten.

Onze bedrijfswaarden

pm4all werkt volgens enkele waarden die in al onze werkzaamheden terugkomen.
Het zijn de eisen die we aan onszelf stellen, de doelen die we enthousiast nastreven.
Vanuit de volgende bedrijfswaarden werkt pm4all elke dag aan een optimaal resultaat.

Passie voor uitmuntendheid
De belangrijkste reden waarom pm4all werd gevormd.
Indien onze acties niet leiden tot verhoging van het succes van business projecten, dan zullen we deze acties niet ondernemen.
Onze klanten verwachten en verdienen uitmuntendheid, net als hun eigen klanten.
Kwaliteit
In alle aspecten van onze dienstverlening ligt de nadruk op de wensen en kwaliteitsverwachtingen van onze klanten.
Met deze pragmatische en klantgerichte aanpak, is het de ambitie van pm4all om de verwachtingen van de klant te overstijgen door gebruik te maken van best practice-methoden, processen en technieken.
Continu ontwikkeling
Kan echte uitmuntendheid worden bereikt?
Wij zijn van mening dat ernaar gestreefd moet worden, maar erkennen wel dat de perfectie zelden wordt bereikt.
Gaat er een dag voorbij dat je niets nieuws hebt geleerd?
Samenwerking
Wij werken naar uitmuntendheid toe door onze persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan de collectieve doelstellingen.
pm4all werkt mét anderen, het delen van expertise en ideeën, via een samenwerkingsverband met andere aanbieders van training, consultancy en software, wat ten goede komt aan de flexibiliteit en behoeften van onze gemeenschap.
Integriteit
Onze organisatie opereert op een ethische en betrouwbare wijze.
pm4all gedraagt zich integer en professioneel in alle aspecten van zijn werkzaamheden.