Subsidies « Kortingen
De KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille, u doet er goede zaken mee!

De KMO-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor u - als ondernemer - financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.
Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

De ondernemingen die beantwoorden aan volgende voorwaarden:
Kleine of middelgrote onderneming (volgens de Europese KMO-definitie)
Vrije beroepen
Een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
Een aanvaardbare activiteit en rechtsvorm
Voldoen aan de regelgeving van het Vlaams Gewest
Actief in de privé sector (<25% overheidsparticipatie)

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende KMO zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende diestverlener.
Publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

Hoeveel subsidie kan uw onderneming concreet krijgen?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.
Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40% steun genieten, met een maximum van € 10.000 per jaar.
Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten, met een maximum van € 15.000 euro per jaar.

OpleidingAdvies
Kleine ondernemingSteunpercentage: 40%
Steunplafond: € 10.000
Middelgrote ondernemingSteunpercentage: 30%
Steunplafond: € 15.000

Bent u een kleine of middelgrote onderneming?

De officiële grootte van uw KMO hangt af van uw aantal werknemers, omzet en balanstotaal.

Werknemers Omzet Balanstotaal
Kleine onderneming Minder dan
50 VTE
Minder of gelijk aan
€ 10.000.000
of Minder of gelijk aan
€ 10.000.000
Middelgrote onderneming Minder dan
250 VTE
Minder of gelijk aan
€ 50.000.000
of Minder of gelijk aan
€ 43.000.000

Een VTE is een voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Hoe vraagt u de subsidie voor uw onderneming aan?

De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.
Intekenen op deze portefeuille en de subsidie aanvragen, gebeurt via de website www.kmo-portefeuille.be (*).
Bij uw aanvraag vermeldt u het erkenningsnummer van pm4all: DV.O107876.

Wenst u meer informatie?

U kan een kijkje nemen op KMO-portefeuille (*) of gratis bellen naar 1700.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over de KMO-portefeuille en pm4all, gelieve contact op te nemen:
Neem contact op met onze commerciële adviseurs per telefoon: +32 (0)53 417113, +32 (0)473 705907 of +32 (0)476 902733

(*) Alle links en omleidingen naar andere websites worden geopend in een nieuw venster.