P3RM Implementatie « Consultancy
P3O® Implementatie

Consultancy overzicht

Toonaangevende organisaties beginnen goed project- en programmamanagement steeds meer als een kritische succesfactor van hun business te zien. Zij erkennen de noodzaak van een formeler proces om projecten en programma's in een portfolio te initiëren, formeler goed te keuren en te managen.
Een goede ondersteuning van de Project en Programme Managers hoort hier ook bij.

Deze erkenning gaat vaak samen met de oprichting van Portfolio, Programme en Project Offices® (P3O®). Het oprichten en onderhouden van een P3O® model vergt een belangrijke investering in personeel en financiële middelen. Organisaties maken deze investering omdat de voordelen danig opwegen dan de kosten. Deze voordelen zijn:
Verbetering van het beheer van mensen en middelen
Kortere marktintroductietijd (TTM)
Betere mogelijkheid om te voldoen aan de in- en externe behoeften van de klant
Minder projectmislukkingen

Zonder een algemene infrastructuur en methode voor verandermanagement zal een organisatie zijn middelen niet verstandig inzetten. Project Managers zullen waarschijnlijk worden toegewezen aan projecten die ofwel te ingewikkeld zijn of die minder gekwalificeerde resources vereisen. Ondoeltreffende verdeling van middelen over verschillende projecten zal leiden tot zowel overbelaste als te weinig gebruikte werknemers.
Ieder van deze situaties bouwt wrevel onder de Project Managers, hun teams en collega's.

Een niet-effectieve infrastructuur leidt ook tot hoge aantallen mislukte veranderinitiatieven. Een van de belangrijkste redenen waardoor projecten mislukken, is het onvermogen om aan de continu veranderende behoeften van de klant te voldoen.
Een effectief P3O® model zorgt ervoor dat in- en externe klanten op een zinvolle manier betrokken blijven gedurende de gehele levenscyclus van het project, zodat het project blijft voldoen aan hun verwachtingen en behoeften.

Een P3O® model zorgt ook voor een verlaging van de kosten van veranderingen door gemeenschappelijke processen te standaardiseren, zoals de goedkeuring van projecten, rapportage en risico evaluatie, en kunnen de administratieve lasten voor de Project Managers vergemakkelijken, waardoor ze meer tijd hebben om zich te concentreren op het bereiken van projectsucces.

Een P3O® model stuurt ook de ontwikkeling van individuele en teamvaardigheden en compententies d.m.v. van een passende opleiding en begeleiding. Ineffectieve teams beschikken niet over de vaardigheden die nodig zijn om de problemen en externe uitdagingen waarvoor zijn staan op te lossen. Evenmin kunnen teamleden goed met elkaar samenwerken om dilemma's of meningsverschillen op te lossen. Als individuele personen en teams niet over de vaardigheden en competenties beschikken om effectief samen te werken, zal het resultaat een langere ontwikkelingstijd en een hogere -kost zijn.

Het implementeren en onderhouden van een P3O® model is een grote stap. Wij bieden een methode gericht op de verbetering van het veranderproces én het minimaliseren van de tijd en de kosten nodig voor het opzetten en onderhouden van een P3O® model.

Consultancy strategie

Beoordelen van de bereidheid van de organisatie om een P3O® model te ondersteunen
Evalueren van de doeltreffendheid van de veranderinitiatieven van de organisatie en de mate van gebruik
Meten van de management, persoonlijke, interpersoonlijke en zakelijke vaardigheden van Project en Programme Managers
Opstellen van kennis- en vaardigheidsprofielen voor elke rolbeschrijving en type van veranderinitiatieven
Vestigen van een systeem voor het beheer, het toezicht en de rapportering van projecten, programma's en portfolio's
Opzetten van training, coaching en consultancy voor het P3O® model
Vergemakkelijken van de integratie van het P3O® model in de organisatie
De services worden geleverd door ervaren en geaccrediteerde P3O® trainers en/of ervaren consultants

Hoe te werk gaan?

U contacteert ons per telefoon, e-mail of website en stuurt ons een aanvraag voorstel
We bespreken samen uw behoeften, wensen omtrent de specifieke inhoud en de geschikte periode
We onderzoeken samen hoe de maximale return te halen uit de service voor u en uw organisatie
Wij sturen een vrijblijvend voorstel op papier
Na het aanvaarden van het voorstel vragen we u de consultancy overeenkomst te tekenen
Wij leveren de consultancy service in overeenstemming met onze gezamenlijke onvereenkomst

Onze gerelateerde diensten

Training & Certificering » Trainingaanbod » Agile PM™ Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » Professional Scrum Master™
Training & Certificering » Trainingaanbod » PMP®/CAPM® Preparation
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Overview
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Foundation Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Practitioner
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Practitioner Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Professional
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Examentraining
Training & Certificering » Trainingaanbod » PRINCE2® Executive Overview
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Foundation Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Practitioner
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Practitioner Zelfstudie
Training & Certificering » Trainingaanbod » MSP® Advanced Practitioner
Training & Certificering » Trainingaanbod » MoP® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » P3O® Foundation
Training & Certificering » Trainingaanbod » P3O® Practitioner
Consultancy » P3RM Implementatie » PRINCE2®
Consultancy » P3RM Coaching » Project Managers
Consultancy » P3RM Coaching » Project Boards
Consultancy » P3RM Beoordeling » PRINCE2® Health check
Consultancy » P3RM Beoordeling » PRINCE2® Project Assurance

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over een P3O® Implementatie, gelieve contact met ons op te nemen:
Neem contact op met onze consultants per telefoon: +32 (0)53 417113, +32 (0)473 705907 of +32 (0)476 902733